W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

zamknij X
Kursy

Kursy i szkolenia dynamiczne

Strzelanie dynamiczne zdecydowanie różni się od typowego strzelectwa statycznego dlatego też skierowane jest do wszystkich miłośników adrenaliny posiadających przynajmniej podstawowe umiejętności posługiwania się bronią palną.

Podczas szkoleń dynamicznych nie ma czasu na nudę. Ciągły ruch, towarzysząca presja czasu, ukazujące się na kilka sekund cele, podejmowanie decyzji w krótkim czasie, strzelanie z wymuszonych pozycji  a do tego umiejętność oddania celnych strzałów to tylko nieliczne elementy charakteryzujące strzelania dynamiczne.

Nauczymy Was m.in. szybkiej wymiany magazynka, właściwego dobycia broni, podstawowych komend,  pozycji strzeleckich i szybkich ich zmian, elementów prawidłowego  poruszania się z bronią w ręku, precyzyjnego oddania strzału do ukazującego się celu.  Nabędziecie umiejętności sprawnego usuwania zacięć broni.  Przećwiczycie strzelanie zza przesłon oraz strzelanie jedną ręką – dominującą i słabszą oraz zapoznacie się ze specyfiką torów dynamicznych o różnej trudności.

Szkolenia dynamiczne w Agvo:

 • III etapowe kursy strzelania dynamicznego – skierowane dla osób, które w stopniu dobrym i bardzo dobrym posługują się bronią palną. Po ukończeniu wszystkich etapów każdy z uczestników otrzymuje certyfikat umożliwiający udział w treningach i zawodach dynamicznych organizowanych przez AGVO Sp. z o.o
 • tematyczne treningi  bojowo - taktyczno - dynamiczne dające możliwość ulepszania i podnoszenia swoich umiejętności. (warunkiem jest ukończenie wszystkich etapów kursów dynamicznych)
 • zawody dynamiczne czyli sprawdzenie swoich umiejętności dynamicznych podczas rywalizacji z innymi uczestnikami. (warunkiem jest ukończenie wszystkich etapów kursów dynamicznych)
 • indywidualne kursy i szkolenia dynamiczne – istnieje możliwość wynajęcia całej strzelnicy i instruktora na wyłączność w dopasowanym do Waszych potrzeb czasie

                                

Kurs na sędziego strzelectwa sportowego

Zapraszamy do udziału w kursie na sędziego strzelectwa sportowego wszystkich tych którzy chcą nabyć uprawnienia sędziego klasy III, jak również osoby chcące podnieść aktualną klasę sędziowską.

Jest to dodatkowe uprawnienie podnoszące kwalifikację sportowe.

Osoby, które ukończą ten kurs będą miały możliwość sędziowania podczas zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie Strzeleckie Iglica w celu zdobywania punktów potrzebnych do podniesienia klasy sędziowskiej.

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i kończy się egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

Po zakończony kursie oraz zdaniu egzaminu końcowego (teoria i praktyka) otrzymujecie Państwo Licencję Sędziego Strzelectwa Sportowego klasy III  w specjalnościach sędziowskich: PISTOLET, KARABIN, STRZELBA wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Licencja uprawnia do pełnienia oficjalnych funkcji sędziowskich w charakterze asystenta podczas wszystkich zawodów strzeleckich na terenie kraju.


Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia,
 • wypełnienie zgłoszenia 
 • wypełnienie wniosku o wydanie licencji sędziego strzelectwa sportowego PZSS  i przesłanie podpisanego skanu na adres e-mail: biuro at iglica dot waw dot pl. Oryginał wydrukowany jednostronnie należy dostarczyć w dniu kursu,
 • dostarczenie w dniu kursu 1 zdjęcia podpisanego imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL na odwrocie (niezbędne do wydania licencji sędziowskiej)
 • dokonanie opłaty za kurs

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób.

Więcej informacji pod numerem tel.  (22) 499 63 58/ (22) 224 10 20.

Kurs na prowadzącego strzelanie

Kurs Prowadzącego Strzelanie  dedykowany jest  mi.in dla członków Klubów Strzeleckich w tym Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICAżołnierzy Sił Zbrojnych RP, funkcjonariuszy Policji  oraz pozostałych służb mundurowych!!

Mile widziane są również osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedze i  kwalifikację w zakresie strzelectwa!

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim  ani posiadać  patentu oraz licencji PZSS.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO WSZYTSKICH, KTÓRZY POSIADAJĄ PODSTAWOWE UMIEJĘTNOSCI STRZELECKIE!

 

KURSY W NASZEJ OFERCIE SZKOLENIOWEJ 
SĄ FINANSOWANE W RAMACH 
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań  z broni:               

     

A. – pneumatycznej;

B. – palnej bocznego zapłonu;

C. – palnej centralnego zapłonu;

D. – maszynowej (pistolet);

E. – samoczynnej;

F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)

G. – gładkolufowej

 

Uprawnienie ,, Prowadzący Strzelanie ’’, opisane jest  w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm. 2000r.)

Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 •  Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
 •  Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010r., z późniejszymi zmianami. wraz z aktami wykonawczymi.
 • Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich, 
w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

 

Miejsce szkolenia: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

Termin szkolenia: 03-04.02.2018r. (sobota - niedziela) w godz. 8:00-17:00

Koszt szkolenia: 590zł (w cenie zawarta opłata za legitymację prowadzącego strzelanie)
Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.
 

 

Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują  prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.  Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.


Wymagania:

 • ukończone 21 lat,
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną
 • dobry stan zdrowia,
 • wypełnienie zgłoszenia 
 • dokonanie opłaty za kursu
 • UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim  ani posiadać  patentu oraz licencji PZSS.

 

DODATKOWO:

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.

 

Wszystkie wykłady i treningi strzeleckie  realizowane są przez osoby posiadające rozległą wiedzę i ogromne doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń  co przekłada się na wysoki poziom kursów.  Z kolei komfortowe warunki prowadzenia zajęć – sala wykładowa wyposażona w projektor, strzelnica dysponująca 12 stanowiskami strzeleckimi, bogaty arsenał broni palnej oraz niezbędny osprzęt do prowadzenia szkoleń strzeleckich   - sprzyjają szybszemu przyswajaniu wiedzy.

 

Więcej informacji pod numerem tel.  (22) 499 63 58/ (22) 224 10 20.

Kurs na patent strzelecki

Do kursu moga przystąpić wyłącznie osoby będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Termin: 10-11.02.2018r. (sobota-niedziela)

Miejsce: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

Szczegóły : biuro at iglica dot waw dot pl

Podajemy dokładne informacje nt. kursu:

 • Zajęcia teoretyczne: wykłady w godz. 9:00-19:00
 • Zajęcia praktyczne: 2h lekcyjne zajęć na strzelnicy z instruktorem w terminie ustalonym indywidualnie w biurze Stowarzyszenia w dniu zajęć teoretycznych. 

 

 • Zajęcia teoretyczne odbywają się dla całej grupy.
 • Udział we wszystkich wykładach jest obowiązkowy.
 • Zbiór omawianych przepisów zostanie do Państwa wysłany w wersji PDF po sobotnim kursie.
 • Podczas zajęć należy robić notatki, ponieważ omawiane kwestie znajdą się na późniejszym egzaminie.
 • Na zakończenie będziecie Państwo mieli możliwość rozwiązać przykładowe zestawy egzaminacyjne aby poznać formułę części teoretycznej egzaminu na patent.

 

 

 

 

Kursy dynamiczne z broni długiej - KARABINKI

Zapraszamy na  kursy dynamiczne z broni długiej!

Szkolenia w zakresie strzelań dynamicznych Z KARABINKÓW bojowo-szturmowych  na strzelnicy AGVO prowadzone są trójetapowo:

 • 1 poziom – szkolenie podstawowe z zakresu strzelań dynamicznych z karabinków.
 • 2 poziom  - szkolenie z praktycznym strzelaniem bojowym z karabinków.
 • 3 poziom  - szkolenie zadaniowe wraz z podsumowaniem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:  biuro at iglica dot waw dot pl

Informację pod nr tel. 22 499 63 58

Wymagany strój: długi rękaw, długie spodnie

Osoby z własną bronią obowiązkowo powinny posiadać kolimator

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona – max 4 osoby. Liczy się kolejność zgłoszeń.

*Szczegółowy harmonogram prześlemy osobom zainteresowanym

 

Instruktor Strzelectwa Sportowego

Instruktor Strzelectwa Bojowego